Polityka Prywatności FastLearn.pl


Strona FastLearn.pl została stworzona aby pomagać czytelnikom rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę. Wszystkie dane są całkowicie bezpieczne. FastLearn.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu. W dowolnym momencie można wypisać się z każdej subskrypcji.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail lub sam adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Przesyłanie do FastLearn.pl poprzez Platformę Zgłoszenia Rejestracyjnego, biuletyn czy newsletter jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych, w tym przetwarzanie w celach marketingowych. Zebrane dane osobowe są administrowane przez FastLearn.pl lub podmiot działający na rzecz FastLearn.pl i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy powszechnie obowiązujące między innymi przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp. Przekazane dane mogą być wykorzystywane dla celów informacyjnych i promocyjnych FastLearn.pl

Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Administratorem osobowych, danych adresów mailingowych Osób Prywatnych Firm i Podmiotów jest Portal FastLearn.pl. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.

Subskrypcja bezpłatnych kursów i biuletynów
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych kursów należących do FastLearn.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail lub samego adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości
FastLearn.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości FastLearn.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych FastLearn.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Inne formularze
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisie FastLearn.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez FastLearn.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisu FastLearn.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. W celu wyświetlania reklam w trakcie Twojej wizyty w naszej witrynie korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie FastLearn.pl.

Wyłączenie Odpowiedzialności
FastLearn.pl oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupującym zaleca się ostrożność odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie bierzemy za nich odpowiedzialności.

Zmiany
FastLearn.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu FastLearn.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie
http://FastLearn.pl/prywatnosc.html
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: FastLearn.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu oraz nie prenumerować kursów należących do FastLearn.pl

W przypadku pytań proszę pisać: biuro@FastLearn.pl